Interactieve sessie op TestNet voorjaarsevenement

Op 4 oktober organiseerde TestNet het Voorjaarsevenement met het thema “cloud”. In de ochtend hielden Andreas Prins (ING), Anko Tijman (Ordina), Ard Kramer (eclipse), Derk-Jan de Grood (Valori), Hans van Loenhoud (polteq), Huib Schoots (Rabo), Jeroen Rosink (DAF) en Pepijn van de Vorst (Ordina) een interactieve sessie over de toekomst van het testen.

De wereld veranderd

Er zijn vele trends en ontwikkelingen, de wereld om ons heen veranderd sneller dan ooit. We kijken anders naar hoe we ons werk willen organiseren. Door de grote technologische vooruitgang zijn veel mogelijkheden om onze organisaties in te richten. Dat heeft ook zijn weerslag op het werkveld testen. Ons vak is momenteel sterk aan verandering onderhevig.

Een interessante vraag is, hoe deze verschuivingen door de verschillende test professionals wordt beleefd. Er zijn testers die in jonge organisaties, werken in SCRUM, KanBan omgevingen, het nieuwe werken aanhangen en testen aan systemen die in de cloud werken. Hierdoor werken ze op andere wijze en testen ze andere zaken, dan de collega’s die in meer traditionele organisaties werken.

De workshop

Om deze belevings-vraag te kunnen beantwoorden richtte de interactieve workshop zich op twee onderdelen. Eerst werd gekeken naar de ontwikkelingen die op ons afkomen. In kleine groepjes werden de ontwikkelingen besproken en gevisualiseerd. Dit deden we voor de volgende onderwerpen: de wereld, de techniek, de organisatie, het testvak en de tester.

Nadat de groepen elkaars visualisaties heeft bekeken en deze waren toegelicht, verlegde de focus van de workshop zich naar de individuele deelnemer. “Hoe anticipeer jij op de geschetste ontwikkelingen? Hoe sorteer jij voor op de toekomst, opdat je over vijf of tien jaar nog steeds in business bent?”

Carrière keuze

We herkennen een aantal mogelijke rollen, carrière keuzen die de tester kan kiezen. Bijvoorbeeld, ontwikkelaar worden, specialiseren, opgaan in de business, doorgroeien naar auditeur of test/projectmanager.

Opvallend was dat veel deelnemers kozen voor een rol in de business, als ontwikkelaar of specialist. Slechts een enkeling dacht dat keuze voor management of auditeur een verstandige keuze was.

Per rol is in kaart gebracht waarom dit een verstandige keuze zou kunnen zijn en wat er allemaal bij komt kijken. In een gallery-oefening vullen de deelnemers elkaar aan door post-its te plakken op de gemaakte Mind-Maps.

Wat leverde het op?

De interactieve sessie leverde de deelnemers veel inzicht op over de trends en hoe we hier als tester op in kunnen spelen. Het verhoogde het bewustzijn dat we wel degelijk met de toekomst bezig moeten zijn. Het testvak veranderd en hierdoor worden er andere eisen aan ons testers gesteld. Er wordt wel gekscherend gezet, aanpassen of verdwijnen. Maar deze uitspraak bevat wel degelijk een kern van waarheid.

Daarnaast hadden de organisatoren nog een ander doel met de sessie. gezamenlijk vormen ze namelijk de JuBoCo commissie. Deze commissie schrijft het jubileumboek voor TestNet’s derde lustrum. Toen TestNet 10 jaar bestond verscheen er een boek over de geschiedenis van het testen in Nederland. In 2012, als TestNet 15 jaar bestaat, willen we graag vooruit kijken. De informatie die opgedaan is tijdens de informatieve sessie vormt een rijke input voor het boek waarin de auteurs samen met de overige TestNet leden vooruit kijken.

About derkjandegrood

Derk-Jan de Grood, works for Squerist as senior test consultant and agile advisor. As Trainer, Consultant and Agile Coach, he is involved with improvements and agile implementations. Derk-Jan is the author of several successful books including TestGoal, Grip on IT and the Dutch Testers association’s jubilee book on future trends in testing. In 2016 he published “Agile in the Real World”, a book on SCRUM. Derk-Jan won several awards including the prestigious European Testing Excellence Award in 2014
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s