HVA-Aviations in de wolken

In september 2012 gaven ik met Jan Iedema een training ‘Presenteren? Alles mag!’ aan de docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HVA). Het betrof docenten van de opleiding Aviations en de training behandelde het presenteren en het beoordelen van studenten die een presentatie geven.

“Tijdens deze training…zijn wij ons bewust geworden van onze subjectiviteit in het beoordelen van presentaties, en hebben Derk-jan en Jan ons handvaten aangereikt om hiermee op een verantwoorde wijze om te gaan. Dit was precies het doel waarvoor wij hen hadden gevraagd ons te helpen.”

Gert Meijer- Docent aan de HVA

foto: J.M. Luijt
 

Situatie:
Binnen de projecten van de opleiding Aviation moeten de studenten regelmatig hun werk presenteren. De projectdocenten beoordelen de presentaties op verschillende aspecten. Inhoud is een belangrijk element, maar ook de ‘delivery’ telt mee. Het docententeam is in een tijdbestek van enkele jaren naar ongeveer 40 docenten gegroeid. Met deze sterke groei is ook de behoefte aan eenduidige, werkbare en algemeen gedragen beoordelingscriteria voor de presentaties duidelijk geworden. Onlangs zijn deze daarom opnieuw vastgesteld. Deze blijven echter multi-interpretabel, zolang er geen collectief beeld is van wat deze punten daadwerkelijk inhouden. Voor de student betekent dit dat het moeilijk is om te voorspellen hoe zijn presentatie beoordeeld wordt en hij nuttige opbouwende feedback mis loopt.

Daarnaast wordt het geven van feedback als moeilijk ervaren. Waarop let je, hoe geef je opbouwende kritiek. Hoe doseer je deze, zodat de student niet verzuipt in goedbedoelde adviezen, maar juist een verbeterslag kan maken.

Opzet:
De training bestond uit een plenair dagdeel waarin gezamenlijk gekeken werd naar “wat een goede presentatie” is en verschillende workshops waarin de docenten zelf presentaties gaven EN elkaar feedback gaven.

About derkjandegrood

Derk-Jan de Grood, works for Squerist as senior test consultant and agile advisor. As Trainer, Consultant and Agile Coach, he is involved with improvements and agile implementations. Derk-Jan is the author of several successful books including TestGoal, Grip on IT and the Dutch Testers association’s jubilee book on future trends in testing. In 2016 he published “Agile in the Real World”, a book on SCRUM. Derk-Jan won several awards including the prestigious European Testing Excellence Award in 2014
This entry was posted in Presenteren, Training, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s