Review

Door Jeroen van Hattem

Tijdens het in juni door Testnet georganiseerde Voorjaarsevent werden de vakverenigingsleden verrast door een gratis exemplaar van het 15-jarig jubileumboek “Bepaal je koers” met als ondertitel “Toekomst en trends in testen”.  Ik was meteen geïnteresseerd aangezien ik het erg belangrijk vind om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van testen. Ik ben bereid daar in te investeren maar wil wel nog wat vrije tijd overhouden. Dit is ongetwijfeld iets wat velen van jullie herkennen. Het boek dat ‘slechts’ 149 pagina’s dik is, heeft daar rekening mee gehouden. Laat ik eens wat inzoomen.

Ten eerste vind ik het boek prettig om te lezen. Er is een originele manier gehanteerd om verschillende lezersgroepen te boeien. Dit doen de auteurs door middel van het introduceren van negen personages die op verschillende momenten in het boek een stuk ervaring en visie delen met de lezer. Aan het eind van het boek geven zij tevens aan voor welke carrièrekoers zij zelf gekozen hebben en dat helpt bij het maken van je eigen keuze. Eén kleine kritische noot daarbij is dat ik de indeling naar personages niet helemaal logisch vind. Er worden relatief veel testengineers (4 van de 9 personages) voorgesteld en de enige testmanager (mijn huidige functie) die genoemd wordt, heeft een leeftijd van 29 jaar wat relatief jong is voor een testmanager. Maar dat is een detail. Het boek geeft niet aan op basis van welke criteria de indeling gemaakt is.

De auteurs hebben tevens een aantal testguru’s gevraagd om in mailvorm een blik op de toekomst te werpen. Dit zorgt voor de nodige afwisseling in het boek.

Wat eveneens opvalt, is dat het boek een heldere structuur heeft. In de eerste hoofdstukken wordt een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen beschreven. Puur het lezen hiervan leidt tot een stuk bewustwording. In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de invloed van deze trends op het vakgebied testen.

Een aantal aspecten dat steeds belangrijker wordt, is:

  • het leveren van een bijdrage aan het sturen op Return on Investment;
  • integrale samenwerking met ketenpartners;
  • het testen vanuit gebruikersperspectief;
  • vaker testen in productie.

En wat mij enorm aanspreekt is dat de persoonlijke benadering belangrijker wordt. Opgemerkt moet worden dat we nog wel te maken hebben met relatief veel legacy organisaties. Verwachting is echter dat ook deze bedrijven op den duur meegaan in de veranderingen.

De laatste twee hoofdstukken van het boek brengt de lezer naar zijn persoonlijke situatie. Wat betekenen nu deze veranderingen voor hem of haar? Ik heb in ieder geval de bevestiging gekregen van wat ik al min of meer wist. Door het fenomeen offshoring worden de relatief eenvoudige testtaken uitbesteed en blijven de complexere over. Om die ook goed te kunnen managen zullen ook managers zich meer moeten verdiepen in de inhoud. Het wordt eveneens steeds belangrijker om zichtbaar te zijn. Het bezitten van kennis en vaardigheden alleen is niet genoeg. Het boek geeft een aantal bruikbare tips om zichtbaarder te worden.

Afsluitend schetst het boek een aantal rollen die de auteurs meer en meer zien ontstaan in de toekomst van het testen. Deze komen in plaats van de traditionele testrollen. Die van Acceptatiemanager en Business Consultant passen het meest bij mij. Een mooi startpunt van een verdere doorontwikkeling van mijn carrière!

Samenvattend kan ik niet anders concluderen dan dat het boek een goed overzicht geeft van de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Het stelt vast wat de invloed van deze ontwikkelingen is op het testvak en schetst daarbij een beeld van de verschillende toekomstige testrollen. Het is de auteurs gelukt om dit op een prettig leesbare manier te doen!

Over een aantal jaar zullen we eens kijken of zij gelijk hebben gekregen want niets is zo moeilijk als het voorspellen van de toekomst

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s